Nieuws

Filter
 1. De federale overheid lanceert een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. Deze maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, dat vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre...

  Gepubliceerd op

 2. Op 4 november 2021 werd het koninklijk besluit van 17 oktober 2021 tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit koninklijk besluit zet de Richtlijn (EU) 2019...

  Gepubliceerd op

 3. Op 23 augustus 2021 werd het koninklijk besluit van 14 augustus 2021 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Zij treedt in werking op 1 januari 2022. De wijzigingen in...

  Gepubliceerd op

 4. De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 25-jarig bestaan. Deze wet vormt, samen met haar uitvoeringsbesluiten, de basis van de reglementering over veiligheid en gezondheid op het werk. De FOD Werkgelegenheid...

  Gepubliceerd op

 5. Het koninklijk besluit van 1 juni 2021 betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure, werd op 18 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het treedt in werking op 1 augustus 2021. Dit koninklijk besluit...

  Gepubliceerd op

 6. In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

  Gepubliceerd op

 7. In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2021 werd het koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft...

  Gepubliceerd op