Nieuws

Filter
 1. Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2022. Het treedt in werking op 1 oktober...

  Gepubliceerd op

 2. Hoge temperaturen kunnen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

  Gepubliceerd op

 3. Op 4 november 2021 werd het koninklijk besluit van 17 oktober 2021 tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan werden de...

  Gepubliceerd op

 4. In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022 werden twee besluiten gepubliceerd die de wetgeving inzake stoomtoestellen wijzigen. Het gaat om de volgende teksten: het koninklijk besluit van 17 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de...

  Gepubliceerd op

 5. 28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Met de Werelddag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau onder de aandacht brengen. Het thema van de Werelddag is dit jaar het...

  Gepubliceerd op

 6. De Minister van Werk lanceert vandaag een nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027. Dit plan dat de doelstellingen omschrijft die in de komende jaren dienen bereikt te worden op het vlak van welzijn op het werk...

  Gepubliceerd op

 7. De coronacrisis is amper achter de rug, of een volgende wereldcrisis is reeds in volle hevigheid losgebarsten, de oorlog in Oekraïne. De aaneenschakeling van grote wereldcrises maakt onze omgeving onvoorspelbaar, en kan een impact hebben op ons mentaal welzijn. De thematiek...

  Gepubliceerd op