Nieuws

Filter
 1. Op 15 september 2023 werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2023 tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit koninklijk besluit past de bepalingen van afdeling V betreffende...

  Gepubliceerd op

 2. Hoge temperaturen kunnen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

  Gepubliceerd op

 3. Werknemers in de dienstenchequesector worden tijdens hun werk potentieel blootgesteld aan heel wat risico’s met betrekking tot hun welzijn. Zoals in elke andere onderneming moet het welzijnsbeleid ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond aan het werk kunnen en dat...

  Gepubliceerd op

 4. Dit internationaal initiatief werd opgezet om de waarde van accreditatie te promoten. We maken dan ook graag gebruik van deze gelegenheid om de accreditatie van ons eigen laboratorium onder de aandacht te brengen.

  Gepubliceerd op

 5. Hoge temperaturen kunnen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

  Gepubliceerd op

 6. De FOD Werkgelegenheid heeft een reeks checklists gepubliceerd om de verschillende partijen betrokken bij een re-integratietraject bij te staan. Het instrument is het resultaat van een onderzoek naar werkhervatting, in opdracht van de FOD Werkgelegenheid. Onderzoekers van Citéa...

  Gepubliceerd op