Nieuws

Filter
 1. Op 10 juni werd het koninklijk besluit van 12 mei 2024 tot administratieve vereenvoudiging en actualisering van diverse bepalingen van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit treedt in werking op 20 juni 2024. Het...

  Gepubliceerd op

 2. Op 15 mei 2024 werd in het Belgisch Staatsblad nieuwe regelgeving gepubliceerd met betrekking tot ergonomie op het werk en preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) op het werk, namelijk het koninklijk besluit (KB) van 19 maart tot wijziging van boek VIII van de Codex...

  Gepubliceerd op

 3. Een nieuw koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2024, en treedt in werking op 1 juli 2024...

  Gepubliceerd op

 4. De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft, in samenwerking met personen uit de academische wereld, een verzameling gemaakt van de rechtspraak van de arbeidsgerechten inzake de toepassing van de wettelijke bepalingen over psychosociale risico...

  Gepubliceerd op

 5. Op 19 maart 2024 werd de richtlijn (EU) 2024/869 van het Europees parlement en de raad van 13 maart 2024 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Richtlijn 98/24/EG van de Raad, wat de grenswaarden voor lood en de anorganische...

  Gepubliceerd op