Nieuws

Filter
  1. Op 12 maart 2020 is de zevende publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia gestart. Deze procedure beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn (EU) 2019/1831 tot vaststelling van een vijfde lijst van...
  2. Het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2020 publiceerde het koninklijk besluit van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische...