Nieuws

Filter
  1. In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.
  2. Op 12 maart 2020 is de zevende publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia gestart. Deze procedure beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn (EU) 2019/1831 tot vaststelling van een vijfde lijst van...
  3. Op 10 maart 2020 werden de resultaten van de 12 pilootprojecten inzake geïntegreerde burn-outpreventie gepresenteerd. Sinds meer dan 2 jaren werkt Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en...