Nieuws

Filter
 1. Op 1 oktober 2020 wordt een actieve wachtdienst binnen de Afdeling van het Regionaal Toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk operationeel. De bedoeling van deze wachtdienst is de onmiddellijke telefonische aangifte mogelijk te maken aan de met het...

  Gepubliceerd op

 2. In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

  Gepubliceerd op

 3. Op 12 maart 2020 is de zevende publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia gestart. Deze procedure beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn (EU) 2019/1831 tot vaststelling van een vijfde lijst van...

  Gepubliceerd op

 4. Op 10 maart 2020 werden de resultaten van de 12 pilootprojecten inzake geïntegreerde burn-outpreventie gepresenteerd. Sinds meer dan 2 jaren werkt Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en...

  Gepubliceerd op

 5. Naar aanleiding van de studie over burn-out in de Belgische bevolking, die in 2019 werd afgerond, werd het instrument voor vroegtijdige opsporing van burn-out van de FOD Werkgelegenheid geactualiseerd en opgesplitst in 2 versies, één voor de arbeidsarts en één voor de huisarts...

  Gepubliceerd op