Nieuws

Filter
 1. Lage temperaturen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Wat zijn de wettelijke grenzen en beneden welke temperaturen mag men niet meer werken?

  Gepubliceerd op

 2. Op 6 december trekken de Sint en zijn pieten weer over de Belgische daken. Dit gaat gepaard met cadeautjes en lekkernijen, maar er komen ook heel wat risico’s bij kijken voor de Sint en zijn pieten. Werken op hoogte blijft dan ook een belangrijke oorzaak van arbeidsongevallen...

  Gepubliceerd op

 3. In het Belgisch Staatsblad van 4 december 2023 werd het koninklijk besluit van 16 november 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de chemische kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen betreft...

  Gepubliceerd op

 4. Op 30 november 2023 werd de richtlijn (EU) 2023/2668 van het Europees parlement en de raad van 22 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk gepubliceerd in het...

  Gepubliceerd op

 5. Sinds 10 oktober 2023 voert de FOD Werkgelegenheid een informatie- en sensibiliseringscampagne op de sociale netwerken om bedrijven en preventieactoren te informeren over onze tools rond psychosociale risico's, die gratis beschikbaar zijn op onze BeSWIC-website, het Belgisch...

  Gepubliceerd op