Nieuws

Filter
 1. Op 23 augustus 2021 werd het koninklijk besluit van 14 augustus 2021 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Zij treedt in werking op 1 januari 2022. De wijzigingen in...

  Gepubliceerd op

 2. De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 25-jarig bestaan. Deze wet vormt, samen met haar uitvoeringsbesluiten, de basis van de reglementering over veiligheid en gezondheid op het werk. De FOD Werkgelegenheid...

  Gepubliceerd op

 3. Het koninklijk besluit van 1 juni 2021 betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure, werd op 18 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het treedt in werking op 1 augustus 2021. Dit koninklijk besluit...

  Gepubliceerd op

 4. In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

  Gepubliceerd op

 5. In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2021 werd het koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft...

  Gepubliceerd op

 6. Het is al een jaar geleden dat de eerste coronamaatregelen ingevoerd werden. Sindsdien werken veel werknemers van thuis uit. Anderen blijven naar het werk gaan om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, maar hebben hun arbeidsomstandigheden zien veranderen. Isolement, burn-out...

  Gepubliceerd op

 7. Musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn de belangrijkste oorzaak van afwezigheid op het werk in België. Maar wat zijn MSA? En wat kunt u eraan doen? Ontdek een 5-stappenplan voor een duurzame en doeltreffende preventie van MSA en hoe dit in de praktijk kan toegepast worden, aan...

  Gepubliceerd op

 8. In het Belgisch Staatsblad van 8 december 2020 werd het koninklijk besluit van 19 november 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia...

  Gepubliceerd op