Nieuws

Filter
 1. Op de Werelddag tegen mensenhandel herdenken de Verenigde Naties wereldwijd de slachtoffers van mensenhandel met de internationale “Blue Heart campagne”. Met deze campagne wil men ook alle eerstehulpverleners in het domein van mensenhandel bedanken. In ons land bestaat er een...

  Gepubliceerd op

 2. Platformeconomie, inzetbaarheidsbevorderende maatregelen, bij ontslag, verlenging van het vaccinatieverlof, zaterdag blijft een werkdag voor de toepassing van de bepalingen van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid, individueel opleidingsrecht , jaarlijks opleidingsplan,...

  Gepubliceerd op

 3. De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet staan de maatregelen die getroffen werden in het kader van de arbeidsdeal.

  Gepubliceerd op

 4. Op 31 oktober 2022 zijn de wet en het koninklijk besluit van 7 oktober 2022 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad die omzetting geven aan bepaalde onderdelen van de Richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Zij...

  Gepubliceerd op

 5. Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie In het kader...

  Gepubliceerd op