E-commerce

Op deze pagina

  Artikel 36 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, dat de afwijkingen op het verbod van nachtarbeid opsomt, is aangevuld om het uitvoeren ’s nachts van logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel mogelijk te maken.

  Deze aanvulling laat toe om nachtarbeid voor e-commerce activiteiten te doen verrichten, d.w.z. arbeid tussen 20 uur en 6 uur, ongeacht het paritair comité waaronder de onderneming valt.

  Tot aan de inwerkingtreding op 5 maart 2017 van deze maatregel, voorzag een koninklijk besluit van 13 maart 2016 al in dergelijke afwijking, doch enkel voor wat betreft de ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312).

  In de mate waarin de aard van het werk en de bedrijvigheid een beroep op nachtarbeid nodig maakt, zal de werkgever dus nachtarbeid kunnen toepassen voor zijn e-commerceactiviteiten.  Het arbeidsreglement zal in dat geval moeten worden aangepast teneinde daarin nachtroosters op te nemen.  Een bijzondere procedure, voorzien in artikel 38 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, zal moeten nageleefd worden wanneer het nachtregime dat men wenst in te stellen prestaties omvat tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends.

   

  Inwerkingtreding: 1 februari 2017

  Bron: wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, art. 79.