Omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158: wijzigingen op het vlak van de verlofregelingen voor ouders en mantelzorgers

Gepubliceerd op

Op 31 oktober 2022 zijn de wet en het koninklijk besluit van 7 oktober 2022 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad die omzetting geven aan bepaalde onderdelen van de Richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Zij bevatten de federale arbeidsrechtelijke maatregelen tot omzetting van deze richtlijn en regelen daarnaast nog een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven. Deze maatregelen gelden hoofdzakelijk voor de werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst en zullen op 10 november 2022 in werking treden. 

De Richtlijn (EU) 2019/1158 stelt minimumvoorschriften en individuele rechten vast met betrekking tot vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, arbeidsverzuim wegens overmacht en flexibele werkregelingen voor werknemers die ouder zijn of mantelzorger en koppelt aan de uitoefening van die rechten een aantal beschermende maatregelen.   

Ook al voldeed de bestaande regelgeving reeds op vele vlakken aan de minimumbepalingen van deze richtlijn, toch drongen er zich nog bepaalde wijzigingen op.  

Deze wet en koninklijk besluit brengen daarom wijzigingen aan op het vlak van het ouderschapsverlof en het geboorteverlof, voeren een nieuw zorgverlof in binnen het bestaande kader van het verlof wegens dwingende redenen, voorzien in een nieuw recht om flexibele werkregelingen aan te vragen voor zorgdoeleinden en versterken de bescherming in het kader van een aantal verloven voor ouders en mantelzorgers (bv. ouderschapsverlof, geboorteverlof en het nieuwe zorgverlof, maar ook adoptieverlof en het (omgezet) moederschapsverlof).

Bronnen