Uitvoering van het sociaal akkoord 2023-2024 met betrekking tot de relance uren in afwachting van de wet

Gepubliceerd op

Uitvoering van het sociaal akkoord 2023-2024 met betrekking tot de relance uren in afwachting van de wet

Er wordt momenteel gewerkt aan een wetsontwerp tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, dat onder andere voorziet in de herinvoering van de maatregel van de “120 relance-uren” voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

Deze maatregel werd al eens ingevoerd door de wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022 en liep af op 31 december 2022.

Het gaat om de mogelijkheid om vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, boven op het basiscontingent van “vrijwillige overuren” (artikel 25bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971), 120 vrijwillige overuren te presteren, “relance-uren” genaamd, te spreiden over het 3de en het 4de kwartaal 2023, 120 vrijwillige overuren voor 2024 en 120 vrijwillige overuren te spreiden over het 1ste en het 2de kwartaal 2025.

De concrete voorwaarden voor deze bijkomende vrijwillige “relance” overuren zijn de volgende:

  • Er moet geen overloontoeslag worden betaald;
  • Er wordt geen bijdrage RSZ gerekend op deze overuren;
  • Ze zijn vrijgesteld van belasting; in afwachting van de nieuwe wettelijke bepalingen die de bestaande fiscale vrijstelling uitbreiden, moet de verschuldigde bedrijfsvoorheffing wel nog doorgestort worden;
  • Deze uren worden niet meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal overuren in een referteperiode) noch voor de berekening van de arbeidstijd;
  • De ‘gewone’ vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt.

Belangrijk:

  • De werknemer moet schriftelijk akkoord gaan met het presteren van de relance-overuren en dit voor een hernieuwbare periode van zes maanden. Dit schriftelijk akkoord moet uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden afgesloten.

Daar dit wetsontwerp, waarover een akkoord bestaat binnen de regering (Ministerraad van 12 mei 2023), nog een parlementaire weg moet volgen alvorens erover kan gestemd worden, willen we met deze communicatie aangeven dat de FOD WASO de toepassing van deze maatregel van de 120 relance-uren in elk geval al in de praktijk zal aanvaarden vanaf 1 juli 2023 totdat de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen goedgekeurd zijn en in de geest van het akkoord als toegepast ziet.