België markeert 30 juli 2023 als Werelddag tegen mensenhandel

Gepubliceerd op

Op de Werelddag tegen mensenhandel herdenken de Verenigde Naties wereldwijd de slachtoffers van mensenhandel met de internationale “Blue Heart campagne”. Met deze campagne wil men ook alle eerstehulpverleners in het domein van mensenhandel bedanken. In ons land bestaat er een Meldpunt voor slachtoffers van mensenhandel.

Deze eerstehulpverleners zijn actief in verschillende sectoren: zij identificeren, ondersteunen, adviseren en zoeken gerechtigheid voor slachtoffers van mensenhandel, en bestrijden de straffeloosheid van mensenhandelaars.

Ook onze sociaal inspecteurs van de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten zijn eerstelijnswerkers. Zij sporen immers op het terrein mensenhandel op. Naast de repressieve kant (processen-verbaal tegen de overtreders) besteden ze eveneens veel aandacht aan de slachtoffers van het misbruik (de sociale kant).

Op 24 juli 2023 lanceerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de campagne officieel te Luik. Het thema van de Werelddag dit jaar is “Elk slachtoffer van mensenhandel telt, laat niemand achter”: Bij die gelegenheid stelt hij het nummer 078 05 58 00 voor, het gloednieuwe unieke telefoonnummer van het Belgisch meldpunt voor slachtoffers van mensenhandel. De website www.stopmensenhandel.be is voortaan in 24 talen beschikbaar.

Elk slachtoffer van mensenhandel telt, laat niemand achter

De wereldwijde crisissen, de conflicten en de klimaatnood vergroten de risico’s inzake mensenhandel. Wereldwijd zijn miljoenen getroffen personen kwetsbaar voor uitbuiting door mensensmokkelaars.

“Laat niemand achter” betekent in de context van mensenhandel:

  • De uitbuiting van slachtoffers van mensenhandel een halt toeroepen.
  • De slachtoffers ondersteunen die zijn bevrijd van hun smokkelaars.
  • De groepen die het meest kwetsbaar zijn voor smokkelaars beter helpen en beschermen.

Meer informatie over mensenhandel vind je op de website van de FOD Justitie en over de Werelddag tegen mensenhandel op de website van de Verenigde Naties.