Lijst van de Fondsen voor Bestaanszekerheid

Op deze pagina

  100 Aanvullend paritair comité voor de werklieden

  Fonds voor de vorming van de arbeiders die tot de bevoegdheid van het aanvullend paritair comité voor de werklieden behoren (afgekort "OpFo100")

  102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

  Fonds 2de pijler PSC 102.01

  • Fédération des Carrières du Petit Granit - Pierre Bleue de Belgique
  • Chemin des Carrières 1, 7063 NEUFVILLES

  102.02 & 102.04 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen & Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant

  Fonds voor bestaanszekerheid van de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant

  • Bois Le Comte 36, 4140 SPRIMONT
  • Tel: 04/222.05.25
  • Fax: 04/223.06.28

  102.03 Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant

  1. Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven

  • Rue du Faubourg 35, 1430 REBECQ
  • Tel: 067/63.81.01
  • Fax: 067/63.81.01

  2. Fonds 2de pijler PSC 102.03

  • Rue de Rebecq 50, 1430 REBECQ

  102.05 Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen

  Fonds voor sociale vrede in de porseleinaarde- en zandgroeven in het zuiden van België

  • Rue des Trois Burettes 65, 1435 MONT-SAINT-GUIBERT
  • Tel: 071/47.39.97
  • Fax: 071/36.98.68
  • Mail to: ptilman@belgacom.net

  102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen,  Limburg en Vlaams-Brabant

  Sociaal Fonds voor de grind- en zandgroeven (met uitzondering van de witzandexploitaties)

  102.07 Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

  Sociaal Fonds van de kalksteengroeven en kalkovens van het Doornikse

  • Rue de Maux 26, 7500 TOURNAI
  • Tel: 069/88.18.11
  • Fax: 069/23.56.69
  • Mail to: fabrice.lamarque@accg.be
  • Correspondentie adres :
   Avenue de Maire 134 (c/o M. Fabrice Lamarque)
   7500 TOURNAI 

  Fonds 2de pijler PSC102.07

  • Avenue de Maire 134, 7500 Doornik
  • KBO: 0664.967.761

  102.08 Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk

  Fonds voor bestaanszekerheid voor de marmergroeven en -zagerijen

  102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

  Fonds 2de pijler PSC 102.09

  • c/o FEDIEX
  • Rue Edouard Belin 7, 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

  106.02 Paritair Subcomité voor de betonindustrie

  1. Sociaal fonds voor de betonindustrie

  2. Pensio+ Beton

  • Vorstlaan 68, 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

  106.03 Paritair Subcomité voor de vezelcement

  Sociaal fonds voor de vezelcement

  107 Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters

  Gemeenschappelijk fonds voor maatkleding en snijwerk dames

  109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

  1. Fonds voor bestaanszekerheid voor het kleding- en confectiebedrijf

  2. Sociaal waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid

  110 Paritair Comité voor de textielverzorging

  Gemeenschappelijk fonds van de textielverzorging

  • Brusselsesteenweg 478, 1731 ZELLIK
  • Tel: 02/482.37.20 - 02/463.19.50
  • Fax: 02/463.17.61
  • Mail to: info@fbt-online.be

  111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

  1. Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid

  2. Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid - BIS voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders van de metaal-, machine- en elektrische bouw

  •  afgekort FBZM-BIS 
  • Galerie Ravensteinstraat 27/7, 1000 BRUSSEL

  112 Paritair Comité voor het garagebedrijf

  Sociaal fonds voor het garagebedrijf

  113 Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf

  Fonds voor bestaanszekerheid voor het ceramiekbedrijf

  • Maatschappelijke zetel
  • I.N.I.S.M.A. "Ceramique House"
  • Avenue Gouverneur Cornez 4
  • 7000 MONS
  • Tel: 065/40.34.34
  • Fax: 065/34.80.05
    
  • Administratieve zetel
  • Hoogstraat 26-28
  • 1000 BRUSSEL
  • Tel: 02/549.56.87
  • Mail to: fatima.mtalssi@accg.be

  113.04 Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen

  Fonds voor bestaanszekerheid voor de pannenbakkerijen

  • p/a Wienerberger NV  
  • Kapel ter Bede 121, 8500 KORTRIJK
  • Tel: 051/26.41.45
  • Mail to: christophe.vanhoutte@accg.be
  • Uitbatingszetel:
   Conservatoriumplein 9, 8500 KORTRIJK
   p/a ABVV
  • KBO: 0441.178.368 

  114 Paritair Comité voor de steenbakkerij

  Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie

  115 Paritair Comité voor het glasbedrijf

  Fonds voor Bestaanszekerheid voor de glasnijverheid

  116 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid

  1. Sociaal Fonds voor de scheikundige nijverheid

  • Koningsstraat 45, 1000 BRUSSEL
  • Tel: 02/285.03.07
  •  Het Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid is organiek verbonden met het Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid en heeft dus geen eigen rechtspersoonlijkheid. Het doel van het Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid bestaat erin om opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven te bevorderen ten voordele van de werklieden van de sector.  
   Logo : "Co-valent" 
   A. Reyerslaan 80, 1030 BRUSSEL
   Tel: 02/238.99.24
   Mail to:
   connect@co-valent.be
   http://www.co-valent.be 

  2. Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de arbeiders uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

  3. Fonds voor Bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid

  • Auguste Reyerslaan 80, tweede verdieping, 1030 SCHAARBEEK
  • www.f2pc.be

  118 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

  1. Fonds 2° pijler P.C. 118

  2. Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid

  118.03 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

  Subsector voor industriële broodbakkerijen

  Waarborg- en Sociaal Fonds van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij

  • Mettewielaan 83/42, 1080 BRUSSEL
  • Tel: 02/469.27.86
  • Fax: 02/469.21.40

  119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren

  Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren

  120 Paritair Comité voor de textielnijverheid

  1. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de textielnijverheid

  • Poortakkerstraat 100, 9051 SINT DENIJS WESTREM
  • Tel: 09/244 54 10
  • Fax: 09/244 54 11
  • Mail to: ib@vacantex.be

  2. Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid

  • Poortakkerstraat 100, 9051 SINT DENIJS WESTREM
  • Tel: 09/244 54 10
  • Fax: 09/244 54 11
  • Mail to: ib@vacantex.be

  3. Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid, afgekort "FBZ-SAP Textiel"

  • Poortakkerstraat 100, 9051 GENT

  120.01 Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

  1. Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l’industrie textile de Verviers

  • Avenue du Parc 42, 4650 CHAINEUX
  • Tel: 087/22.31.51
  • Fax: 087/22.31.78

  2. Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers

  • Avenue du Parc 42, 4650 CHAINEUX
  • Tel: 087/22.31.51
  • Fax: 087/22.31.78

  3. Fonds d’assurance complémentaire de l’industrie textile de Verviers

  • Avenue du Parc 42, 4650 CHAINEUX
  • Tel: 087/22.31.51
  • Fax: 087/22.31.78

  120.03 Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

  • Krommewege 52, 9990 MALDEGEM
  • Tel: 050/71.25.31
  • Fax: 050/71.75.50
  • Mail to: roland@dswsp.be

  121 Paritair Comité voor de schoonmaak

  1. Sociaal Fonds voor de schoonmaak

  2. Fonds 2de pensioenpijler PC 121

  124 Paritair Comité voor het bouwbedrijf

  1. Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf

  2. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen van het Bouwbedrijf

  125.01 Paritair Subcomité voor de bosontginningen

  Fonds voor Bestaanszekerheid van de bosontginningen

  Bosuitbatingsfonds 

  125.02 Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden

  Fonds voor Bestaanszekerheid voor de zagerijen en aanverwante nijverheden

  • Birminghamstraat 225, 1070 ANDERLECHT
  • Tel: 02/221.08.80
  • Fax: 02/732.02.96
  • Mail to: info@fse125-fbz125.be

  125.03 Paritair Subcomité voor de houthandel

  Fonds voor Bestaanszekerheid van de houthandel

  • Birminghamstraat 225, 1070 ANDERLECHT
  • Tel: 02/221.08.80
  • Fax: 02/732.02.96
  • Mail to: info@fse125-fbz125.be

  126 Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking

  Fonds voor Bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking

  127 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

  Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen

  128 Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

  Fonds voor Bestaanszekerheid voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

  • Afgekort : FBZ Ledersector
  • Koningsstraat 45, 1000 BRUSSEL

  129 Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

  Fonds voor bestaanszekerheid voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

  • Marsveldplein 2, 1050 BRUSSEL
  • Tel: 02/646.64.50
  • Fax: 02/646.82.97
  • Mail to: m.depauw@cobelpa.be

  130 Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst en dagbladbedrijf

  1. Aanvullende pensioenkas

  • Marsveldplein 2, 1050 BRUSSEL
  • Tel: 02/513.23.97
  • Fax: 02/512.40.89
  • Mail to: apk.crs@febelgra.be

  2. Bijzonder fonds voor het grafische en dagbladbedrijf

  • Koningsstraat 100, 1000 BRUSSEL
  • Tel: 02/558.97.70
  • Fax: 02/558.97.68

  3. Fonds 2de pijler PC 130 labeur

  132 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

  1. Waarborg- en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

  2. Fonds 2de pijler PC 132

  • Grote Markt 10, 1000 BRUSSEL

  133 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf

  Sociaal Fonds van de Tabaksindustrie

  • Birminghamstraat 225, 1070 ANDERLECHT
  • Tel: 02/646.04.20
  • Fax: 02/640.47.09

  136 Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking

  Fonds voor bestaanszekerheid voor de werknemers van de papier- en kartonverwerking (Gemeenschappelijk Fonds voor Bestaanszekerheid voor PC 136 & 222)

  • Marsveldplein 2, 1050 BRUSSEL
  • Tel: 02/344.19.62
  • Fax: 02/344.86.61
  • Mail to: info@fetra.be

  139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

  Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart

  140 Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

  1. Subsector openbare autobusdiensten (140.01); Subsector speciale autodiensten (140.02) ; Subsector autocars (140.03)

  Sociaal Fonds voor werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten

  Solidariteitsfonds Car & Bus

  • Metrologielaan 8, 1130 BRUSSEL

  2. Subsector van de grondafhandeling op luchthavens

  Sociaal Fonds voor de afhandeling op luchthavens

  3. Subsector goederenvervoer (140.04); Subsector van de afhandeling op luchthavens (140.08); Subsector voor de goederenbehandeling voor rekening van derden en ten aanzien van het niet rijdend personeel van de ondernemingen van goederenvervoer ten lande voor rekening van derden (140.09)

  Sociaal Fonds Transport en Logistiek

  4. Subsector verhuisondernemingen (140.05)

  Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizing, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

  5. Subsector taxiondernemingen (140.06)

  Sociaal Fonds voor Taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur

  "Fonds 2de pijler Taxi+" (afkorting P2P Taxi+)

  • Metrologielaan 8, 1130 BRUSSEL

  142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen

  Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van metalen

  142.02 Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen

  Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven

  142.03 Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier

  Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier

  142.04 Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten

  Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van allerlei producten

  143 Paritair Comité voor de zeevisserij

  1. Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij

  • Vijverstraat 47 bus 3, 8400 OOSTENDE
  • Tel: 059/24.23.37
  • Fax: 059/50.95.25
  • Mail to: info@wsfz.be

  2. Zeevissersfonds

  144 Paritair Comité voor de landbouw

  1. Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw

  2. Fonds 2de pijler PC 144

  • Grote Markt 10, 1000 BRUSSEL

  145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

  1. Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf

  2. Fonds 2de pijler PC 145

  • Grote Markt 10, 1000 BRUSSEL

  3. Subsector inplanten en onderhouden van parken en tuinen

  Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen

  149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

  1. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens - Volta (fbz Volta fse)

  2. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de sector van de elektriciens” (Volta FBZ-SSPE)

  149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk

  Sociaal Fonds voor de koetswerkondernemingen

  149.03 Paritair Subcomité voor de edele metalen

  Fonds voor Bestaanszekerheid - Edele metalen

  • Marylaan 15/8, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

  149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel

  Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel” (afgekort “Sociaal fonds voor de metaalhandel”)

  152.01 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  1. Vlaams Sociaal en Waarborgfonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

  • Anspachlaan 111/014, 1040 BRUSSEL

  2. Fonds 2de pijler PSC 152.01 (F2P SCP 152.01)

  • Anspachlaan 111/014, 1040 BRUSSEL

  152.02 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap

  Sociaal en Waarborgfonds voor de gesubsidieerde instellingen van het vrij onderwijs in de Franse en Duitstalige Gemeenschap

  • Mounierlaan 100, 1200 BRUSSEL

  200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

  Sociaal Fonds van het APCB

  201 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel

  Sociaal Fonds voor de zelfstandige kleinhandel

  202 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

  Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen

  202.01 Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

  Sociaal Fonds voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

  207 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

  1. Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

  2. Fonds voor beroepsvorming van de bedienden in de scheikundige nijverheid

  3. Fonds voor Bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige nijverheid (F2PC - aanvullend pensioen chemie bedienden)

  4. Sociaal Fonds voor de bedienden van de scheikundige nijverheid

  • Koningsstraat 45, 1000 BRUSSEL

  209 Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid

  1. Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid

  2. Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - BIS - Fonds voor Bestaanszekerheid

  • Afgekort "SFBM-BIS"
  • Ravenstein Galerij 27b, 7, 1000 BRUSSEL
  • KBO : 0682.891.282

  211 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel

  Fonds voor Bestaanszekerheid van de petroleumsector

  • Kunstlaan 39/4, 1040 BRUSSEL
  • Tel: 02/512.30.03
  • Fax: 02/511.05.91

  214 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid

  1. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid

  • Poortakkerstraat 100, 9051 SINT DENIJS WESTREM
  • Tel: 09/244.54.10
  • Fax: 09/244.54.11
  • Mail to: ib@vacantex.be

  2. Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid, afgekort "FBZ-SAP Textiel"

  • Poortakkerstraat 100, 9051 GENT

  215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

  1. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

  2. Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

  216 Paritair Comité voor de notarisbedienden

  Fonds voor Bestaanszekerheid van het notariaat

  219 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

  Sociaal Fonds PC 219 - Fonds voor Bestaanszekerheid 

  • afgekort SF219
  • Ravenstein Galerij 27, b7, 1000 BRUSSEL

  220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

  1. Fonds voor de 2de pijler voor bedienden van de voedingsnijverheid

  • Birminghamstraat 225, 1070 BRUSSEL
  • KBO: 0501.915.909

  2. Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

  221 Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

  Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bedienden uit de papiernijverheid

  222 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

  Fonds voor bestaanszekerheid voor de werknemers van de papier- en kartonverwerking (Gemeenschappelijk Fonds voor Bestaanszekerheid voor PC 136 & 222)

  223 Nationaal Paritair Comité voor de sport

  Sociaal Fonds voor de sport

  • Boechoutlaan 9, 1020 BRUSSEL
  • Tel: 02/474.51.50 
  • Fax: 02/479.46.56

  225.01 Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  1. Vlaams Sociaal en Waarborgfonds voor de bedienden van het vrij onderwijs

  • Anspachlaan 111/014, 1040 BRUSSEL

  2. Fonds 2de pijler PSC 225.01

  • Anspachlaan 111/014, 1040 BRUSSEL

  226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

  Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

  227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector

  Sociaal Fonds voor de audiovisuele sector

  • Landsroemlaan 20, 1083 Ganshoren
  • Tel: 02/255.38.32
  • Mediarte.be

  301.01 Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd

  1. Compensatiefonds voor bestaanszekerheid haven van Antwerpen

  2. Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel

  • Brouwersvliet 33, 2000 ANTWERPEN

  301.02 Paritair Subcomité voor de haven van Gent

  Compensatiefonds voor bestaanszekerheid haven van Gent

  • Dok-Noord 2, 9000 GENT
  • Tel: 09/265.75.35
  • Fax: 03/265.75.33
  • Mail to: sec@cepg.be

  301.05 Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge

  Compensatiefonds voor bestaanszekerheid haven van Zeebrugge

  • Evendijk-Oost 244, 8380 ZEEBRUGGE
  • Tel: 050/55.90.55
  • Fax: 050/55.29.43
  • Mail to: idebaecke@cewez.be

  302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf

  1. Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café en aanverwante bedrijven

  2. Fonds voor de tweede pijler voor het hotelbedrijf - Fonds 2de pijler PC 302

  • Anspachlaan 111/4, 1000 BRUSSEL

  303.01 Paritair Subcomité voor de filmproductie

  Sociaal Fonds voor de filmproductie

  • Kartuizerstraat 19 bus 30, 1000 BRUSSEL

  303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen

  Sociaal Fonds voor de exploitatie van bioscoopzalen

  • Demervallei 4, 3200 AARSCHOT
   Contactpersoon : Thierry Laermans
  • FCB Celestijnenlaan 81/8 - 3001 LEUVEN
  • Tel: 016/89.86.65
  • Mail to: info@fedcin.be 

  304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

  1. Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Franse Gemeenschap Wallonië - Brussel

  2. Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap

  306 Paritair Comité voor het verzekeringswezen

  Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector

  307 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

  Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de sector van de makelarij en verzekeringsagentschappen

  309 Paritair Comité voor de beursvennootschappen

  Paritair Fonds ten voordele van de risicogroepen voor de beursvennootschappen (in vereffening)

  • c/o Alain HINDERYCKX, vereffenaar (Kortrijksesteenweg 567 - 9000 Gent)

  311 Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken

  Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken

  312 Paritair Comité voor de warenhuizen

  Sociaal Fonds voor de warenhuizen

  313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten

  Paritair Fonds ten voordele van de risicogroepen voor de apotheken en tarificatiediensten

  • Archimedesstraat 11, 1000 BRUSSEL
  • Tel: 02/285.42.00
  • Fax: 02/285.42.85

  314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

  Fonds voor Bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

  315.02 Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen

  Fonds voor bestaanszekerheid PC 315.02, afgekort SF/FS 315.02

  • Smalstraat 15, 3700 RUTTEN
  • Tel: 012/24.16.18
  • Mail to: info@vartes.be
  • KBO: 0423.026.007

  315.03 Paritair Subcomité voor het luchthavenvervoer

  Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer

  • Congresstraat 35, 1000 BRUSSEL

  316 Paritair Comité voor de koopvaardij

  1. Bedrijfsfonds voor de koopvaardij

  2. Fonds voor Bestaanszekerheid zeesleepdiensten

  • Ernest Van Dijckkaai 8, 2000 ANTWERPEN
  • Tel: 03/232.72.32
  • Fax: 03/231.39.97

  317 Paritair Comité voor de bewakingsdiensten

  1. Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewakingsdiensten

  2. Fonds voor Bestaanszekerheid Solidariteit 2de pijler voor de bewakingsdiensten

  • Jean-Baptiste Janssenstraat 43, 1080 BRUSSEL

  318.01 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

  1. Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG

  2. Sociaal Fonds voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp

  • Gegroepeerd onder l'Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation (APEF - asbl)
  • Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL
  • Tel: 02/227.60.02
  • Fax: 02/227.59.79
  • Mail to: info@apefasbl.org
  • http://www.apefasbl.org

  318.02 Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

  1. Fonds Sociale Maribel

  • Gegroepeerd onder de koepel van de Vlaamse Social - Profit Fondsen (VSPF - vzw)
  • Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL
  • Tel: 02/227.60.01
  • Fax: 02/250.38.58
  • Mail to: info@vspf.org
  • http://www.vspf.org

  2. Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap

  3. Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler

  • Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL
  • Tel: 02/227.59.70
  • Fax: 02/227.59.79

  319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen

  1. Fonds social bruxellois pour l'embauche compensatoire

  2. Intersectoraal Sociaal Fonds BICO (ISFB)

  3. Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten die behoren tot het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

  • afgekort: "Maribelfonds GG-BHG" / Fonds sociale maribel voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (BICO 319)
  • Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL
  • Tel: 02/227.60.00
  • Fax: 02/227.59.75
  • Mail to: info@fe-bi.org
  • http://www.fe-bi.org

  4. Sociaal Fonds voor de instellingen en diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid

  319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap

  1. Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap

  2. Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen

  3. Sociaal Fonds 319.01 tot financiering 2de pensioenpijler

  • Handelskaai 48, 1000 BRUSSEL

  319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap

  1. Fonds Mirabel

  2. Sociaal Fonds voor de inrichtingen en diensten voor jeugdzorg en/of zorg voor gehandicapten

  3. Sociaal Fonds Old Timer

  320 Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen

  321 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

  Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

  322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

  Sociaal Fonds voor uitzendkrachten

  322.01 Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren

  1. Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren

  2. Fonds voor bestaanszekerheid voor vorming voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

  323 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden

  1. Waarborg- en Sociaal Fonds voor de vastgoedsector

  2. Fonds 2de pijler PC 323

  • Birminghamstraat 225, 1070 ANDERLECHT

  324 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel

  1. Fonds voor de diamantnijverheid

  2. Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector

  326 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

  • Fonds voor Bestaanszekerheid van het Gas- en Elektriciteitsbedrijf
  • Ravensteingalerij 3 bus 9, 1000 BRUSSEL

  327 Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

  1. Sectoraal Vormingsfonds voor de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen

  • Trierstraat 31-33, 1040 BRUSSEL

  2. Sectoraal Vormingsfonds voor de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap

  • Euterpastraat 23, 2600 Euterpastraat, 23

  3. Vlaams fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de sociale werkplaatsen

  • Junostraat 30, 2600 BERCHEM
  • Tel: 03/366.09.10
  • Mail to: info@sst.be

  4. Vlaams Sociaal fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling

  327.01 Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

  1. Fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen

  • VZW SST (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling)
  • Koning Albertlaan 124, 9000 GENT
  • Tel: 09/259.97.66
  • Fax: 09/259.97.68
  • Mail to: info@sst.be

  2. Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap

  • VZW SST (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling)
  • Koning Albertlaan 124, 9000 GENT
  • Tel: 09/259.97.66
  • Fax: 09/259.97.68
  • Mail to: info@sst.be

  3. Sociaal Fonds 327.01 tot financiering 2de pensioenpijler

  • Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL

  4. Vlaams Fonds voor Bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling

  • Goossensvest 34, 3300 TIENEN

  5. Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling

  • Goossensvest 34, 3300 TIENEN

  327.02 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

  1. Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française

  2. Fonds voor Bestanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

  • Handelskaai 48, 1000 BRUSSEL

  327.03 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap

  1. Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen

  • Saincteletteplein 13-15, 1000 BRUSSEL

  2. Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en Duitstalige Gemeenschap

  • FSEW
  • Saincteletteplein 13-15, 1000 BRUSSEL

  329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector

  1. Fonds social maribel social du secteur socioculturel des communautés française et germanophone

  2. Fonds social du secteur socioculturel des communautés française et germanophone

  3. Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap

  4. Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

  5. Fonds voor de voortgezette vorming van de werknemers van de Brusselse socio-professionele inschakeling

  329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

  1. Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering 2de pensioenpijler

  2. Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap - Lokale Diensteneconomie (LDE)

  • Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL

  329.03 Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties

  Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector voor federale en bicommunautaire organisaties

  • Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL

  330 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten

  1. Fonds Sociale Maribel

  2. Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten

  3. Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren

  4. Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek

  • Middelmolenlaan 20, 2100 DEURNE

  5. Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

  6. Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen

  7. Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen

  331 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  1. Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  2. Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

  3. Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering 2de pensioenpijler

  332 Paritair Comité van de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

  1. Fonds social pour le secteur de l'aide sociale et des soins de santé

  2. Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants

  3. Socialemaribelfonds

  333 Paritair Comité voor toeristische attracties

  Sociaal Fonds voor de toeristische attracties

  • Secretariaat van ATTA
  • Place Saint-Gery 23, 1000 BRUSSEL

  336 Paritair Comité voor de vrije beroepen

  Fonds voor de vorming van de werknemers die tot de bevoegdheid van het paritair comité voor de vrije beroepen behoren

  • Spastraat 8, 1000 BRUSSEL

  337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector

  Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit

  339.01 Paritair subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaams Gewest

  Sociaal Fonds voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaams gewest

  340 Paritair Comité voor de orthopedische technologiën

  Fonds voor bestaanszekerheid voor de Orthopedische Technologiën

  • Koningsstraat 45, 1000 Brussel
  • Tel.: 02/285.03.08
  • Mail to: fbzorte@acv-csc.be
  • KBO: 0448.523.347

  341 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

  Sociaal Fonds voor de werknemers PC 341 - Fonds voor bestaanszekerheid - SOFUBA

  • Einestraat 21, 9700 OUDENAARDE