Twee nieuwe tools om MSA op de werkplek adequaat aan te pakken

Gepubliceerd op

De FOD Werkgelegenheid is verheugd om twee gratis en toegankelijke tools voor te stellen die de vele MSA-tools van de FOD aanvullen. Deze tools richten zich tot actoren op het werk die de eerste stappen willen zetten om een breed gedragen ergonomiebeleid en een participatieve preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in te voeren.

  • De Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA. Deze tool is specifiek bedoeld voor de interne preventieadviseur (IPA) om te reflecteren over het bestaande preventiebeleid rond MSA in de organisatie, waarna hij – indien nodig – verdere acties kan adviseren. Acties kunnen bestaan uit concrete verbeteringen die de IPA kan voorstellen of uit het vragen van advies aan en/of ondersteuning van de preventieadviseur ergonomie (intern of extern). De tool verwijst de IPA eveneens door naar andere nuttige bronnen en informatie. 
  • De Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA. Deze tool is beschikbaar in Excel-formaat en bevat verschillende indicatoren/knipperlichten om na te denken over het ergonomiebeleid, de preventie van MSA, de stand van zaken, het beschikbare cijfermateriaal, en de prioriteiten die kunnen worden gesteld. Deze knipperlichten worden idealiter ingevuld door een stuurgroep waarin alle actoren zitten die betrokken zijn bij dit preventiebeleid: vertegenwoordigers van de werknemers, de interne preventieadviseur (IPA), een verantwoordelijke van de aankoopdienst, facilitaire dienst, HR-dienst, hiërarchische lijn, de preventieadviseur ergonomie (intern/extern), de preventieadviseur-arbeidsarts …