Voorbeeld van detachering die van start is gegaan voor 30 juli 2020

Op deze pagina

    Een werknemer wordt gedetacheerd naar België van 1 oktober 2019 tot en met 15 maart 2021. Deze periode betreft één en dezelfde detachering.

    Om te bepalen of de duur van de detachering van deze werknemer daadwerkelijk twaalf maanden overschrijdt, moet er eveneens rekening gehouden worden met de arbeidsprestaties die door deze werknemer geleverd werden vòòr 30 juli 2020, met andere woorden van 1 oktober 2019 tot 29 juli 2020 (ter aanvulling van de arbeidsprestaties die geleverd worden vanaf 30 juli 2020).
    Dergelijke detachering zal dus beschouwd worden als een detachering die twaalf maanden overschrijdt op 1 oktober 2020.

    De algemene regeling van arbeidsvoorwaarden zal bijgevolg van toepassing zijn op de arbeidsprestaties die geleverd werden door de gedetacheerde werknemer van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020.

    Vanaf 1 oktober 2020 zal de werkgever van de gedetacheerde werknemer bijgevolg de bijzondere regeling moeten toepassen.