Aanpassing van de pagina over persoonlijke beschermingsmiddelen

Gepubliceerd op

Op 4 november 2021 werd het koninklijk besluit van 17 oktober 2021 tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Naar aanleiding hiervan werden de toelichtingen op de webpagina van FOD Werkgelegenheid betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast:

  • Bij de definitie van PBM wordt op het fundamentele verschil gewezen met collectieve beschermingsmiddelen (CBM) om te benadrukken dat aan deze laatste steeds prioriteit moet worden gegeven om de risico’s voor werknemers maximaal te beperken. Tevens wordt een lijst weergegeven van arbeidsmiddelen die niet worden beschouwd als PBM;
  • Het belang van de risicoanalyse, om te bepalen wanneer PBM nodig kunnen zijn, wordt benadrukt;
  • De noodzaak om te voldoen aan de constructievoorwaarden van de Machinerichtlijn wordt beschreven;
  • De keuze en aankoopprocedure van PBM wordt toegelicht;
  • De verplichtingen van de werkgevers en werknemers worden opgesomd.

De nieuwe webpagina vindt u terug via deze link: Persoonlijke beschermingsmiddelen.