Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk

Om de nodige ondersteuning te verlenen aan de verantwoordelijken voor de aanpak van relationeel leed op het werk heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan de Service de Psychologie des Groupes et Organisations van de Universiteit van Luik (ULg) de opdracht gegeven voor een onderzoek over dit thema. Het doel van deze studie was het ontwikkelen van praktische instrumenten voor het stellen van een diagnose.

Deze studie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds, heeft geleid tot twee specifieke instrumenten die in deze brochure voorgesteld worden. Enerzijds gaat het om een inleiding in de diagnostiek met een inventaris van verschillende benaderingen, met telkens een bespreking van hun doelstellingen en methodes en een aantal vragen en overwegingen. Anderzijds gaat het om een praktische, gestructureerde en systematische gids voor het stellen van een diagnose; bij elke stap wordt aangegeven welke elementen nodig zijn om een differentiële diagnose te kunnen stellen van verschillende situaties of configuraties.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.