Mobiel netwerkinfrastructuur: Veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van een mobiel netwerkinfrastructuur