Mobiel netwerkinfrastructuur: Handleiding voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van mobiel netwerkinfrastructuur

Deze gids dient beschouwd te worden als een codex van goede praktijk, die opgesteld werd rekening houdend met de huidige wetenschappelijke kennis over de effecten op de gezondheid van elektromagnetische velden.

Hij is het resultaat van een samenwerking tussen de diensten voor preventie en bescherming op het werk van de drie operatoren voor mobilofonie in België en de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.