De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2010

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het vierde rapport gepubliceerd over de loonkloof tussen vrouwen en mannen.

Het rapport stelt een reeks indicatoren voor met betrekking tot de loonkloof, somt de factoren op die ongelijkheid bevorderen en analyseert de loonkloof door ze te ontleden. Tot slot brengt het rapport conclusies en beleidsaanbevelingen naar voor.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.