Verslag van de inspectiecampagne bij ondernemingen en openbare besturen die wegmarkeringen aanbrengen

Gepubliceerd op

In 2017 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 39 ondernemingen en openbare besturen die wegmarkeringen aanbrengen.
Een eerste luik van deze bezoeken was gericht op het algemene welzijnsbeleid van de bezochte ondernemingen. Daarnaast werd dieper ingegaan op een aantal risicodomeinen: blootstelling aan chemische en fysische agentia met in het bijzonder lawaai en veiligheid wegmarkeringsmachines.

Als onderdeel van de nationale inspectiecampagne heeft het Laboratorium voor Industriële Toxicologie (LIT), wat een onderdeel is van de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk een meetcampagne uitgevoerd in deze sector naar de huidige blootstelling van werknemers aan vluchtige organische solventen.

Men kan een overzicht terugvinden van de voornaamste vaststellingen uit de campagne in het verslag (PDF, 690.29 KB).