Verlenging en uitbreiding van het vaccinatieverlof

Gepubliceerd op
in
Theme

De wet van 28 maart 2021 kent voor het jaar 2021 een recht toe aan werknemers op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19

Op 12 januari 2022 is in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die de toekenning van dit recht op klein verlet verlengt tot 30 juni 2022 (eventueel nog eens verlengbaar met een supplementaire periode van zes maanden). 

In het kader hiervan wordt het recht op klein verlet tevens uitgebreid tot situaties waarin de werknemer een minderjarig kind dat met hem samenwoont, moet begeleiden naar een vaccinatieplaats.  Een wetgevend initiatief zal nog worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de verlenging en de uitbreiding van het recht op klein verlet zal ingaan met ingang van 1 januari 2022.