Nieuws

Filter
 1. Vanuit de overheid werd een systeem ontwikkeld om te verifiëren wat de vaccinatiegraad is per onderneming met de bedoeling om op basis van de bestaande structuren (de werkgever, de preventiedienst en de sociale partners) in deze ondernemingen waar de vaccinatiegraad van...

  Gepubliceerd op

 2. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 10 september 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 6.0).

  Gepubliceerd op

 3. Het ministerieel besluit van 25 augustus 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 augustus 2021. Als gevolg...

  Gepubliceerd op

 4. In uitvoering van het sociaal akkoord en op vraag van de Nationale Arbeidsraad wordt voor 2021 en 2022 gewerkt aan een wetsontwerp dat voorziet in de verhoging van het aantal vrijwillige overuren, als bedoeld in artikel 25bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971. Het gaat om het...

  Gepubliceerd op

 5. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 14 juli 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 5.0). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te...

  Gepubliceerd op

 6. Het ministerieel besluit van 4 juni 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19-coronavirus is bekendgemaakt op 4 juni 2021 en treedt in werking op 9 juni 2021.

  Gepubliceerd op

 7. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk stellen tot hun voldoening vast dat de aangekondigde versoepelingen perspectief bieden aan verschillende ondernemingen, sectoren en hun werknemers om hun activiteiten stapsgewijs te hervatten of uit te...

  Gepubliceerd op