Nieuws

Filter
 1. Vanaf 1 mei 2020 werd door het kb nr. 23 een corona-ouderschapsverlof ingevoerd om een betere combinatie mogelijk te maken tussen de opvang van kinderen en het werk tijdens de COVID-19 epidemie. Het kb nr. 45 van 26 juni 2020 heeft deze maatregel vanaf 1 juli 2020 verlengd en...
  Theme
 2. Op 14 mei 2020 is het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof invoert. Dit verlof biedt de werknemers die ten minste 1 maand in dienst zijn de mogelijkheid om met akkoord van hun...
  Theme
 3. Nog tot minstens eind augustus hanteert de RVA een soepele procedure op het vlak van tijdelijke werkloosheid, waarbij alle tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus kan worden beschouwd als een geval van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht. De...
  Theme
 4. Het blijft belangrijk om op het werk de preventiemaatregelen na te leven. Om die maatregelen en tips uit te leggen heeft de FOD Werkgelegenheid 6 filmpjes gemaakt: bekijk ze en verspreid ze. Zo help je mee aan een veilige werkomgeving! Werk thuis als je kan Hou overal minstens 1...
  Theme
 5. Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een...
  Theme
 6. Wat als je de grens over moet? Meer info op de website van het crisiscentrum Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep kunnen sneller de grens met Nederland over met vignet: meer info op de website van het crisiscentrum Certificaat dat de noodzaak aantoont om de...
  Theme
 7. De federale regering heeft wijzigingen aangekondigd: er komt een eenvormige en vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Meer informatie daarover kan je binnenkort lezen op de website van de RVA: https://www.rva.be/nl
  Theme