Nieuws

Filter
 1. Doe je tijdens de COVID-19 crisis een beroep op werknemers die uit het buitenland werden gedetacheerd of die als seizoenarbeider in je onderneming komen werken? Denk dan aan onderstaande punten: Zorg ervoor dat niet enkel je vaste werknemers, maar ook nieuwe werknemers...
  Theme
 2. De FOD Werkgelegenheid heeft enkele tips om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek te vermijden, vertaald. Werk je samen met anderstaligen? Of ben je een werkgever en stel je werknemers uit het buitenland te werk? Dan kunnen deze affiches je wellicht helpen om hen te...
  Theme
 3. Voor de aanvraag van de tijdelijke corona-maatregelen (tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering, Corona-tijdskrediet en Corona-landingsbanen) moet een modelformulier ingevuld worden, om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden of herstructurering. In de verklarende...
  Theme
 4. Vanaf 1 mei 2020 werd door het kb nr. 23 een corona-ouderschapsverlof ingevoerd om een betere combinatie mogelijk te maken tussen de opvang van kinderen en het werk tijdens de COVID-19 epidemie. Het kb nr. 45 van 26 juni 2020 heeft deze maatregel vanaf 1 juli 2020 verlengd en...
  Theme
 5. Op 14 mei 2020 is het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof invoert. Dit verlof biedt de werknemers die ten minste 1 maand in dienst zijn de mogelijkheid om met akkoord van hun...
  Theme
 6. Nog tot minstens eind augustus hanteert de RVA een soepele procedure op het vlak van tijdelijke werkloosheid, waarbij alle tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus kan worden beschouwd als een geval van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht. De...
  Theme