Nieuws

Filter
 1. De wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2022.

  Gepubliceerd op

 2. Via de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, werd het vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2022 tot 31...

  Gepubliceerd op

 3. Cijfers wijzen duidelijk uit dat het aantal coronabesmettingen opnieuw aan het stijgen is. Een nieuwe coronagolf is dus op komst. Dat zal helaas ook weer de druk op het zorgpersoneel verhogen en op de werkvloer zorgen voor meer absenteïsme wegens ziekte en isolatie. Dit alles...

  Gepubliceerd op

 4. Op 30 september 2022 heeft de Ministerraad beslist dat het wetsontwerp houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 mag worden ingediend in het parlement na...

  Gepubliceerd op

 5. Het jaar 2020 zal worden herinnerd door de wereldwijde verspreiding van het COVID-19-virus. Om de verspreiding van het virus en de druk op het gezondheidsstelsel te beperken, werden beperkingen opgelegd aan het sociale, culturele en economische leven. Om de gevolgen voor de...

  Gepubliceerd op

 6. Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigt de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie...

  Gepubliceerd op

 7. In het licht van de huidige opstoot van de coronapandemie als gevolg van de omikronvariant, heeft de regering beslist om een aantal arbeidsrechtelijke steunmaatregelen tijdelijk opnieuw in te voeren voor de zorgsector en het onderwijs. Deze maatregelen zullen in de zorgsector en...

  Gepubliceerd op

 8. De wet van 28 maart 2021 kent voor het jaar 2021 een recht toe aan werknemers op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. Op 12 januari 2022 is in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die de...

  Gepubliceerd op