Nieuws

Filter
 1. Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Deze wet is van kracht met ingang van 9 april 2021. Wat houdt het recht op klein verlet voor vaccinatie...

  Gepubliceerd op

 2. De wet van 28 maart 2021 kent voor het jaar 2021 een recht toe aan werknemers op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. Op 12 januari 2022 is in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die de...

  Gepubliceerd op

 3. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 22 november 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 8.0). (Zie ook het overzicht van de verschillende wijzigingen van de generieke gids) De wijzigingen ten...

  Gepubliceerd op

 4. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 7). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door...

  Gepubliceerd op

 5. Vanuit de overheid werd een systeem ontwikkeld om te verifiëren wat de vaccinatiegraad is per onderneming met de bedoeling om op basis van de bestaande structuren (de werkgever, de preventiedienst en de sociale partners) in deze ondernemingen waar de vaccinatiegraad van...

  Gepubliceerd op

 6. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 10 september 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 6.0).

  Gepubliceerd op

 7. Het ministerieel besluit van 25 augustus 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 augustus 2021. Als gevolg...

  Gepubliceerd op