Nieuws

Filter
 1. Het jaar 2020 zal worden herinnerd door de wereldwijde verspreiding van het COVID-19-virus. Om de verspreiding van het virus en de druk op het gezondheidsstelsel te beperken, werden beperkingen opgelegd aan het sociale, culturele en economische leven. Om de gevolgen voor de...

  Gepubliceerd op

 2. Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigt de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie...

  Gepubliceerd op

 3. Op 7 maart 2022 treedt de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in de plaats van de huidige generieke gids om de bestrijding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Dit nieuwe instrument bevat preventiemaatregelen om ervoor te zorgen dat...

  Gepubliceerd op

 4. In het licht van de huidige opstoot van de coronapandemie als gevolg van de omikronvariant, heeft de regering beslist om een aantal arbeidsrechtelijke steunmaatregelen tijdelijk opnieuw in te voeren voor de zorgsector en het onderwijs. Deze maatregelen zullen in de zorgsector en...

  Gepubliceerd op

 5. Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Deze wet is van kracht met ingang van 9 april 2021. Wat houdt het recht op klein verlet voor vaccinatie...

  Gepubliceerd op

 6. De wet van 28 maart 2021 kent voor het jaar 2021 een recht toe aan werknemers op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. Op 12 januari 2022 is in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die de...

  Gepubliceerd op

 7. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 22 november 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 8.0). (Zie ook het overzicht van de verschillende wijzigingen van de generieke gids) De wijzigingen ten...

  Gepubliceerd op

 8. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 7). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door...

  Gepubliceerd op