Verklaring van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad over de terugkeermomenten voor telewerkers

Gepubliceerd op
in
Theme

Op 7 mei 2021 hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad een verklaring opgesteld inzake terugkeermomenten van telewerkers.

In deze verklaring (PDF, 151.18 KB) benadrukken ze dat het verplicht telewerk nog steeds een effectieve en efficiënte maatregel is om het risico op verspreiding van het virus op de werkvloer te verminderen. Niettemin menen ze dat, zodra de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames voldoende zijn gedaald en de vaccinatiegraad voldoende is toegenomen, een beperkte uitzondering op deze telewerkverplichting zou kunnen worden voorzien (door de bevoegde overheden) door terugkeermomenten mogelijk te maken voor werknemers die aan het verplicht telewerk zijn onderworpen en dit onder de strikte voorwaarden die in de verklaring worden opgesomd. De sociale partners vragen dat de bevoegde overheden rekening houden met deze verklaring wanneer ze zouden beslissen dergelijke terugkeermomenten toe te laten.