Vandaag is het Wereld Accreditatiedag

Gepubliceerd op

Dit internationaal initiatief werd opgezet om de waarde van accreditatie te promoten. We maken dan ook graag gebruik van deze gelegenheid om de accreditatie van ons eigen laboratorium onder de aandacht te brengen.

De Wereld Accreditatiedag op 9 juni is een internationaal initiatief opgezet door het International Accreditation Forum (IAF) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) om de waarde van accreditatie te promoten.

De toekomst van de wereldhandel

Het thema van dit jaar is Accreditatie: Ondersteuning van de toekomst van de wereldhandel.

Ontdek de Wereldaccreditatiedag 2023 video, de gezamenlijke ILAC en IAF verklaring en de brochure.

Accreditatie van ons laboratorium

Het Laboratorium voor arbeidshygiëne voert metingen en analyses uit op rechtstreekse vraag van de inspecteurs van Toezicht Welzijn op het werk of in het kader van meetcampagnes naar o.a. de beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia. Het is dus belangrijk dat de kwaliteit van deze metingen en analyses geborgd is door o.a. de analyse- of meetprocedures nauwgezet te volgen en gebruik te maken van het juiste materiaal dat regelmatig wordt gekalibreerd en onderhouden.

In december 2022 werd ons Laboratorium voor arbeidshygiëne, als onderdeel van het invoeren van een geïntegreerd kwaliteitssysteem binnen onze FOD, geaccrediteerd door BELAC, de Belgische accreditatie-instelling.

Het werd officieel geaccrediteerd voor:

  • Identificatie van asbest  m.b.v. polarisatiemicroscopie
  • Monsterneming en concentratiebepaling van asbestvezels met behulp van optische fasecontrastmicroscopie

Een zeer mooie erkenning voor het werk van onze collega's in het Laboratorium voor arbeidshygiëne.