PC 126 is vanaf 1 april 2021 ook bevoegd voor bedienden

Gepubliceerd op
in

In het Belgisch Staatsblad verschijnt vandaag een koninklijk besluit dat het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (nr. 126) wijzigt. Met deze wijziging wordt het bevoegdheidsgebied van PC 126 uitgebreid tot de bedienden die niet onder een ander specifiek bevoegd paritair comité vallen.

Deze wijziging is het resultaat van een vlotte samenwerking tussen de sociale partners en verschillende overheidsinstellingen. De harmonisering van PC 126 is een eerste stap in de harmonisering van het paritair landschap. Verschillende andere paritaire comités hebben eveneens besprekingen/ stappen ondernomen om over te gaan tot een harmonisering.