Onderzoek naar burn-out in de Belgische bevolking

Gepubliceerd op

Om de sterke mediatisering van de term burn-out tegenmoet te komen en om over recentere gegevens te beschikken betreffende burn-out onder de Belgische bevolking, vroeg de FOD Werkgelegenheid een team van onderzoekers om een studie over burn-out uit te voeren. Dit onderzoek is een vervolg op twee eerdere onderzoeken over burn-out die in 2010 en 2012 zijn uitgevoerd. 

Doelstellingen

Het doel van deze studie, geleid door professoren Isabelle Hansez en Dorina Rusu van de Universiteit van Luik, professor Pierre Firket van de Cites - Stress and Work Clinic en professor Lutgart Braeckman van de Universiteit van Gent, is tweeledig:

  • het meten van de prevalentie van burn-out en van personen die lijden aan een malaise op het werk in België;
  • het aanpassen van de vroege detectietool voor burn-out die in 2013 is opgemaakt om patiënten/werknemers, huisartsen en bedrijfsartsen te helpen bij het stellen van de diagnose.

Structuur

Het project verloopt in verschillende fasen:

  • het maken van een overzicht van de wetenschappelijke literatuur van de afgelopen vijf jaar over burn-out en de daarmee samenhangende psychische stoornissen (stress, depressie, werkverslaving, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, brown-out, bore-out);
  • het verduidelijken van populaire concepten zoals bore-out of brown-out;
  • de omvang van burn-out in de Belgische bevolking meten;
  • het aanpassen van de detectietool voor artsen om burn-out in een vroeg stadium te kunnen detecteren.

Resultaten

Aan de hand van een literatuurstudie werd nagegaan welke nieuwe studies er sinds 2013 zijn gepubliceerd. Die studie droeg zo bij aan de actualisering van de vroege detectietool voor burn-out. De update van het literatuuroverzicht maakte het ook mogelijk om de differentiële diagnose met vermoeidheid en werkverslaving te verfijnen en om bore-out, brown-out en problemen veroorzaakt door levensgebeurtenissen aan de differentiële diagnose toe te voegen.

De huidige studie was niet in staat om de prevalentie van burn-out te berekenen, maar er kon wel een analyse worden gemaakt van de evolutie tussen 2010 en 2018 van de individuele en werkgebonden kenmerken van de werknemers met een malaise op het werk. Daarnaast kon ook het belang worden aangetoond van het gezamenlijk gebruik van twee diagnostische instrumenten, namelijk het klinische oordeel van de arts via de vroege detectietool van burn-out en het gebruik van een zelfrapportage vragenlijst door de patiënt.

Meer informatie

Meer info daarover in de module Onderzoeksprojecten > 2019 - Onderzoek over burn-out in de Belgische bevolking.