Nieuw thema op BeSWIC: dienstenchequewerknemers

Gepubliceerd op

Werknemers in de dienstenchequesector worden tijdens hun werk potentieel blootgesteld aan heel wat risico’s met betrekking tot hun welzijn. Zoals in elke andere onderneming moet het welzijnsbeleid ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond aan het werk kunnen en dat arbeidsongevallen en beroepsziekten zo veel mogelijk worden voorkomen.

Om de specifieke situatie van dienstenchequewerknemers in de kijker te zetten, heeft de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid een nieuw thema ontwikkeld op de website van BeSWIC, het Belgisch Kenniscentrum over het welzijn op het werk: Dienstenchequewerknemers.

Het thema, dat onder andere beroep doet op de gegevens van de Inspectiecampagne van de Arbeidsinspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk bij ondernemingen in de dienstenchequesector, gaat dieper in op de mogelijke gevaren eigen aan de sector van de dienstencheques. Het legt hierbij de nadruk op de het belang van een doorgedreven risicoanalyse.

In de module “Regelgeving” in het thema worden de relevante bepalingen van de codex over het welzijn op het werk per risicoveld in detail opgesomd, samen met de verplichtingen voor de werkgever die hieruit voortvloeien.