Niet vergeten: 8 juni… de Dag van het Werkplezier

Gepubliceerd op

Wat maakt jouw werk zo leuk? Waarom doe je je job graag? Deel je ervaring op de Dag van het Werkplezier, nu donderdag 8 juni. Voor het tweede jaar op rij wil de federale overheid het belang van je goed voelen op het werk onder de aandacht brengen. Werktevredenheid bevordert immers de productiviteit, de creativiteit en het welzijn van de werknemer.

Een spontaan gesprek met collega's, een gezond evenwicht tussen werk en privéleven, de kwaliteit van de job, de voldoening van je team en je collega's ... Wat werkplezier betekent, verschilt sterk van persoon tot persoon en wordt bepaald door allerlei factoren. De Eurofound-enquête over arbeidsomstandigheden ondervroeg respondenten op basis van de vijfpunts welzijnsindex van de WHO: 84% van de respondenten stelt zich goed te voelen en een goed humeur hebben, 76% bruist van energie.

Werkplezier is essentieel voor het succes van een bedrijf. Tevreden werknemers voelen zich gewaardeerd, betrokken en gemotiveerd om het beste van zichzelf te geven. Ze dragen bij aan een positieve bedrijfscultuur en een harmonieus werkklimaat, met gunstige resultaten voor zowel het individu als de organisatie als geheel. Volgens de Eurofound-enquête heeft 89% van de Belgen het gevoel nuttig werk te doen en is 78% enthousiast over het werk. Vaak staat dat werk niet op zichzelf: 77% voelt zich ook gesteund door de collega's.

De vice-eerste ministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra de Sutter en David Clarinval nodigen je uit om op 8 juni een afspraak te maken met jezelf of je collega's. Deel een moment met je team en vier de Dag van het werkplezier, een bijzondere gelegenheid om het belang te benadrukken van een werkomgeving die voldoening geeft, het bevorderen van de productiviteit en het welzijn van werknemers. Deze jaarlijkse dag staat in het teken van de positieve impact die werktevredenheid kan hebben op het professionele en persoonlijke leven van mensen.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke: “De Dag van het Werkplezier is ontstaan vanuit de overtuiging dat we voldoende aandacht moeten besteden aan de positieve aspecten van het werk. Deze benadering draagt bij tot een goede werksfeer en een omgeving waarin iedereen met plezier en dynamiek werkt. Dit jaar moedigen we bedrijven, organisaties en werknemers aan om deel te nemen aan de Dag van de Werkplezier door activiteiten te organiseren die tevredenheid en voldoening op het werk vieren. Want werken aan werkplezier heeft een positieve impact op onze mentale gezondheid.”

Een moment nemen om te zorgen voor je welzijn op het werk, kan beginnen met naar jezelf te luisteren. Maar je kan ook (nog eens) luisteren naar "Het pauzepraatje", een podcastreeks over mentaal welzijn op het werk, gelanceerd in het verlengde van de acties genomen op nationaal niveau zijn. Beluister deze podcasts op de website: www.ikvoelmegoedophetwerk.be!

Het thema “mentaal welzijn op het werk” wordt steeds belangrijker. Er gaat bijna geen week voorbij zonder dat er nieuwe vragen worden gesteld over het individu en zijn of haar relatie met het werk. Professionele voldoening gaat niet alleen over het uitvoeren van taken en het behalen van doelstellingen, maar ook over het creëren van een gezonde en veilige omgeving waarin werknemers zich gewaardeerd, gerespecteerd en gemotiveerd voelen. De voordelen van zo’n omgeving zijn talrijk: meer tevreden en betrokken werknemers, een groter behoud van talent, een hogere productiviteit, meer creativiteit en een algemene verbetering van de bedrijfscultuur.

Pierre-Yves Dermagne, federaal Minister van Economie en Werk: "De Dag van het Werkplezier nodigt ons uit om de aandacht te vestigen op wat we graag doen en om te trachten daar samen aan te werken. Daarom is het van vitaal belang dat werkgevers en leidinggevenden meer inzetten op mentaal welzijn op het werk en meer initiatieven nemen om werkgebonden psychosociale risico's te voorkomen. Samen kunnen we werkplekken opbouwen waar werknemers zich gewaardeerd, voldaan en gemotiveerd voelen en waar de weg open ligt voor productiviteit en succes."

Belgen beginnen steeds meer te praten over werkdruk en hoe ze zich voelen op het werk. Bovendien zijn ze beter op de hoogte van de symptomen van een burn-out, weten ze wie ze moeten contacteren in geval van werkgebonden stress en hoe ze een burn-out kunnen voorkomen. De website ikvoelmegoedophetwerk.be is een belangrijke bron van informatie: tools, tips, best practices en adressen om mentaal welzijn op het werk te bevorderen, ook als je niet meer lekker in je vel zit.

Petra De Sutter, federaal Minister van Ambtenarenzaken: “Mentaal welzijn ligt ons nauw aan het hart. Een personeelsbeleid dat mentaal welzijn centraal plaatst is een win-win-win: goed voor de ambtenaar, goed voor de werkgever en het komt ook de maatschappij ten goede. Voor de federale ambtenaren zetten we specifieke acties op touw zoals investeren in de kennis van medewerkers en leidinggevenden op vlak van mentaal welzijn, een aanbod van loopbaanbegeleiding en coaching en maatregelen die bijdragen aan een betere balans tussen werk en privé voor de ambtenaren.”

David Clarinval, federaal Minister van Zelfstandigen en KMO's: "Ik ben zelf zelfstandige geweest, dus ik weet uit ervaring hoe veel voldoening iemand uit zijn werk kan halen. Maar wat ook typisch is voor zelfstandigen is dat ze vaak alles geven en soms zelfs wat teveel . Zelfstandigen moeten hier voorzichtig mee zijn, want als ze zichzelf te veel druk opleggen, dreigen ze de voldoening van het werk uit het oog te verliezen. Daarom is het zo belangrijk dat het federale actieplan voor mentaal welzijn op het werk onze zelfstandigen de nodige handvaten aanreikt om overmatige stress en burn-out te voorkomen."

Werktevredenheid vermindert onrechtstreeks stress op het werk. Ter gelegenheid van de Dag van het Werkplezier delen de vier betrokken ministers hun momenten van werkplezier en roepen ze mensen op om hetzelfde te doen via hun sociale netwerken: #ikvoelmegoedophetwerk #werkplezier, net als vorig jaar. Deze keer willen ze ook bedrijven uitnodigen om hun activiteiten te delen.

Deel op 8 juni je momenten rond welzijn op het werk en de activiteiten van je bedrijf op de sociale netwerken!