Nationale campagne 2019: Valpreventie van vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers

Gepubliceerd op

De campagne is gericht op de valrisico’s bij activiteiten bovenop vrachtwagens, tankwagens of tankcontainers (verder worden deze kortweg vrachtwagens genoemd om heel deze groep aan te duiden) en de voorziene preventiemaatregelen om deze risico’s te voorkomen, schade door deze risico’s te voorkomen en mogelijke schade te beperken.

Vrachtwagens worden vaak betreden bij laad- en losactiviteiten en dit zowel op specifiek hiervoor voorziene laad- en losinstallaties als op wachtparkings ervoor en erna. Dit is veelal het geval indien de vrachtwagens geladen worden via topbeladingen. Echter ook bij bodembeladingen worden vrachtwagens betreden, bijvoorbeeld bij het open en dicht leggen van mangatdeksels.

Vrachtwagens worden daarnaast ook betreden buiten de laad- en losplaatsen om bijvoorbeeld staalnames uit te voeren, om ze te reinigen of om de mangatdeksels extra goed dicht te maken.

Tankwagens en tankcontainers zijn typisch uitgerust met een verticale ladder en een optrekbare reling ter hoogte van het loopplatform bovenop de tankwagen of tankcontainer. Van zodra er taken bovenop een vrachtwagen uitgevoerd worden waarbij men de reling dient los te laten, is een dergelijke reling geen afdoende maatregel meer tegen het valgevaar vanop een vrachtwagen. Naast de reling op zich is ook het betreden van de tankwagen of tankcontainer via de verticale ladder en de overgang naar het loopplatform risicovol. Ook het optrekken van de reling vanop de verticale ladder kan valrisico’s met zich meebrengen.

Tijdens inspecties wordt vaak vastgesteld dat er geen of onvoldoende preventiemaatregelen ter beschikking zijn om vallen van vrachtwagens te vermijden bij alle taken waarbij deze transportmiddelen betreden worden.

Bovendien blijkt uit arbeidsongevallen dat ongevallen waarbij een werknemer valt vanop een vrachtwagen vaak aanleiding geven tot zware letsels of zelfs dodelijk zijn.

De problematiek betreffende valgevaar bij het betreden van vrachtwagens is in heel wat verschillende sectoren aanwezig. Deze campagne richt zich vooral naar de volgende sectoren: chemie, farmacie, brandstofdepots, tankcleaning, hout, melk, veevoeders,…

De inspecties zullen doorgaan in de tweede helft van 2019. Tijdens de inspecties wordt nagegaan in hoeverre de onderneming de valrisico’s bij het uitvoeren van taken bovenop vrachtwagens geïdentificeerd en geëvalueerd heeft. Een belangrijk element van deze inspectiebezoeken is om tijdens een rondgang een idee te krijgen van alle taken die mogelijks op een vrachtwagen uitgevoerd worden en om te verifiëren of voor al deze taken voldoende preventiemaatregelen aanwezig zijn om de valrisico’s te vermijden en/of te beheersen.