Deeltijdse arbeid - Wijzigingen wet werkbaar en wendbaar werk treden in werking op 1 oktober 2017

Gepubliceerd op

De bepalingen van de wet werkbaar en wendbaar werk inzake de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid treden op 1 oktober 2017 in werking. 

Vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal verplichtingen in het kader van de deeltijdse arbeid vereenvoudigd en gemoderniseerd. De wijzigingen hebben betrekking op de formaliteiten bij toepassing van een vast of variabel werkrooster en op het vlak van de bekendmaking en het toezicht op de afwijkingen van de deeltijdse werkroosters.

Voor werkgevers die vóór 1 oktober 2017 al toepassing maakten van variabele deeltijdse werkroosters is er wel nog een overgangsperiode van maximum zes maanden.

Daarnaast wordt vanaf 1 oktober 2017 ook het recht op overloon voor de bijkomende prestaties bij toepassing van een variabel deeltijds werkrooster met inachtneming van een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur aangepast.

Een uitgebreide toelichting over de wijzigingen inzake de deeltijdse arbeid is terug te vinden op deze website.

Opgelet!  
Deze wijzigingen en, meer in het bijzonder, de bepalingen inzake de variabele werkroosters hebben slechts betrekking op de deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Bron:

  • Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, art. 56 tot 67 (B.S. 15 maart 2017); 
  • Koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk (B.S. 5 april 2017)