De wet van welzijn op het werk viert haar 25-jarig bestaan!

Gepubliceerd op

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 25-jarig bestaan. Deze wet vormt, samen met haar uitvoeringsbesluiten, de basis van de reglementering over veiligheid en gezondheid op het werk. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg laat deze verjaardag zeker niet onopgemerkt voorbijgaan.

Volg onze verschillende acties in de komende weken op onze pagina op de BeSWIC website gewijd aan 25 jaar welzijnswet en op onze sociale netwerken (#25jaarwelzijnswet):