De toelichting over de verlichting van de arbeidsplaatsen is aangevuld met richtlijnen van goede praktijk

Gepubliceerd op

De toelichting op deze site over het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden, is gewijzigd: thema omgevingsfactoren en fysische agentia / Verlichting.

De werkgever die de vereisten van de norm NBN-EN 124 64-1 en de norm NBN EN 124 64-2 toepast bij het bepalen van de voorwaarden inzake verlichting wordt vermoed te hebben gehandeld in overeenstemming met aangehaalde voorwaarden in het KB arbeidsplaatsen.

Wanneer de werkgever deze normen niet wenst toe te passen, moet de verlichting tenminste beantwoorden aan de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Minister van Werk (zie artikel 35 van het KB arbeidsplaatsen).

In afwachting van een ministerieel besluit, is de toelichting op deze site aangevuld met richtlijnen van goede praktijk voor de verlichtingssterktes.