Cijfer van de maand: Genderloonkloof voor moeders meer dan 3 keer zo groot dan voor vrouwen zonder kinderen

Gepubliceerd op
in
Theme

Volgens het rapport over de loonkloof tussen mannen en vrouwen dat gepubliceerd werd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, liggen de gemiddelde lonen het laagst voor moeders en vaders met één kind.

Vaders met twee kinderen verdienen gemiddeld het meest, maar vrouwen verdienen gemiddeld het meest wanneer zij geen kinderen hebben. Tussen vrouwen en mannen zonder kinderen vinden we een zeer kleine loonkloof (1,5%).

Vrouwen en mannen zonder kinderen verdienen dus globaal gezien ongeveer hetzelfde op basis van het bruto uurloon. Maar uit het loonkloofrapport blijkt dat er nog steeds aanzienlijke verschillen bestaan bij andere gezinssituaties. Wanneer het aantal kinderen toeneemt van nul tot één, en van één tot twee kinderen, neemt de loonkloof aanzienlijk toe (4,8% en 5,7%). Na het tweede kind is het effect van een extra kind op de loonkloof minder groot (van 5,7% tot 6,3%).

Meer informatie over deze cijfers is te vinden in het rapport "De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2021” dat beschikbaar is in de rubriek Publicaties.