Nieuws

Filter
  1. De sociale partners die zetelen in de Nationale Arbeidsraad hebben op 22 februari 2022 de cao nr. 90/4 gesloten. Deze cao wijzigt de verplichte modelformulieren van toetredingsakte en van cao. Wat wordt er concreet gewijzigd? Wanneer het bonusplan een doelstelling bevat die...

    Gepubliceerd op

  2. Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Voor u aan de slag gaat, kan u alle informatie over hoe u een bonusplan correct moet invullen terugvinden in het thema Verloning > Niet-recurrente resultaatsgebonden...

    Gepubliceerd op