Cijfer van de maand: 88,2% van de Belgische jongeren tussen 20 en 24 jaar hebben minstens een diploma hoger secundair onderwijs  

Gepubliceerd op

Volgens cijfers van de Enquête naar de arbeidskrachten van Eurostat en Statbel, had in 2022 88,2% van de Belgische jongeren tussen 20 en 24 jaar minstens een diploma hoger secundair onderwijs. 

Dit is hoger dan het Europese gemiddelde van 83,6% en het percentage is stabiel gebleven ten opzichte van 2021, terwijl het voor de EU-27 licht gedaald is. 

Meer jonge vrouwen (90,2%) dan mannen (86,2%) behaalden dit niveau van diploma. 

Het percentage is het hoogst in het Vlaams Gewest (91,7%).

Alle gegevens over het percentage jongeren van 20-24 jaar dat hoger secundair onderwijs heeft afgemaakt, vindt u in de rubriek "Statistieken" (Structurele indictoren werkgelegenheid en arbeidsmarkt - jaarbasis > Volledige overzicht van alle beschikbare indicatoren > Opleiding) op onze site.