Nieuws

Filter
 1. Bij het meest actieve deel van de Belgische bevolking, de 30-54-jarigen, hebben personen die deel uitmaken van een koppel een werkzaamheidsgraad van wel 82,3%, wat veel hoger is dan de werkzaamheidsgraad van alleenstaanden (69,4%) of alleenstaanden met kinderen (70.4%).

  Gepubliceerd op

 2. ​​​​​​​In 2020 kreeg de arbeidsmarkt een ongekende schok te verwerken: de coronacrisis. In 2021 zagen we een verrassende terugkeer naar "normaliteit" - met zelfs nog een nijpendere krapte op de arbeidsmarkt dan voor 2020, en enkele effecten die toch hardnekkig bleken.

  Gepubliceerd op

 3. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid maakt een positieve balans op van de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar wijst ook op de risico’s die zich opstapelen en de dringendheid om hier onmiddellijk een antwoord op te bieden. Op basis van zijn analyse doet de Raad...

  Gepubliceerd op

 4. De laatste jaren zagen we duidelijk een aantal positieve evoluties in de arbeidsparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen is toegenomen, en ook de uittredeleeftijd is verhoogd. Ondanks die voor de totale participatiegraad...

  Gepubliceerd op

 5. De Directie van de studies en de statistiek van de FOD Werkgelegenheid heeft een nota over de arbeidsmobiliteit in België opgesteld. In deze nota wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste statistische indicatoren van arbeidsmobiliteit (tussen regio’s...

  Gepubliceerd op