Nieuws

Filter
  1. Bij het meest actieve deel van de Belgische bevolking, de 30-54-jarigen, hebben personen die deel uitmaken van een koppel een werkzaamheidsgraad van wel 82,3%, wat veel hoger is dan de werkzaamheidsgraad van alleenstaanden (69,4%) of alleenstaanden met kinderen (70.4%).

    Gepubliceerd op

  2. ​​​​​​​In 2020 kreeg de arbeidsmarkt een ongekende schok te verwerken: de coronacrisis. In 2021 zagen we een verrassende terugkeer naar "normaliteit" - met zelfs nog een nijpendere krapte op de arbeidsmarkt dan voor 2020, en enkele effecten die toch hardnekkig bleken.

    Gepubliceerd op