Nieuws

Filter
 1. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid maakt een positieve balans op van de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar wijst ook op de risico’s die zich opstapelen en de dringendheid om hier onmiddellijk een antwoord op te bieden. Op basis van zijn analyse doet de Raad...

  Gepubliceerd op

 2. De laatste jaren zagen we duidelijk een aantal positieve evoluties in de arbeidsparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen is toegenomen, en ook de uittredeleeftijd is verhoogd. Ondanks die voor de totale participatiegraad...

  Gepubliceerd op

 3. De Directie van de studies en de statistiek van de FOD Werkgelegenheid heeft een nota over de arbeidsmobiliteit in België opgesteld. In deze nota wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste statistische indicatoren van arbeidsmobiliteit (tussen regio’s...

  Gepubliceerd op

 4. Net zoals iedere zomer maakt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid de balans op van de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op basis van eigen analyses en projecties van de Nationale Bank en het Federaal Planbureau, formuleert de Raad een reeks aanbevelingen die de...

  Gepubliceerd op