Cijfer van de maand: 8 op de 10 werknemers krijgen vaak of altijd steun van collega's.

Gepubliceerd op

Ongeveer 8 op de 10 werknemers zeggen dat hun collega's hen vaak of altijd helpen of steunen. Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen.  

Om een vergelijking te kunnen maken met vorige jaren of tussen verschillende categorieën werknemers, is een score van 0 tot 100 berekend voor de steun van collega's: deze score loopt van 0 (nooit steun) tot 100 (altijd steun). Volgens het rapport "Jobkwaliteit in België in 2021" is de gemiddelde score voor ondersteuning door collega's 77.  

De gemiddelde score voor steun van collega's stijgt heel licht tussen 2015 en 2021, van 76 naar 77. Achter deze stijging gaan grote verschillen tussen subgroepen van werknemers schuil. 

Hoe jonger de werknemers, hoe meer ze zich gesteund voelen door hun collega's. Werknemers van 15 tot 24 jaar hebben een gemiddelde score van 83, tegenover een gemiddelde score van 73 voor werknemers van 55 jaar en ouder.

Werknemers met een lager opleidingsniveau voelen zich minder gesteund dan werknemers met een hoger opleidingsniveau. Werknemers met een masterdiploma of hoger hebben een gemiddelde score van 79, terwijl de gemiddelde score 72 is voor werknemers met een lagere middelbare opleiding.  

Het rapport "Jobkwaliteit in België in 2021" geeft een gedetailleerde analyse van de gegevens voor België die zijn verzameld op basis van de "European Working Conditions Survey 2021 (EWC(t)S 2021)" van Eurofound. Je kunt het rapport vinden op de pagina "Onderzoeksprojecten" van onze website.