België markeert 30 juli 2022 als werelddag tegen mensenhandel

Gepubliceerd op

Op de Werelddag tegen mensenhandel herdenken de Verenigde Naties wereldwijd de slachtoffers van mensenhandel met de internationale “Blue Heart campagne”. Met deze campagne wil men ook alle eerstehulpverleners in het domein van mensenhandel bedanken. In ons land werd het centraal meldpunt voor mensenhandel gelanceerd.

Deze personen zijn actief in verschillende sectoren: zij identificeren, ondersteunen, adviseren en zoeken gerechtigheid voor slachtoffers van mensenhandel, en bestrijden de straffeloosheid van mensenhandelaars.

Ook onze sociaal inspecteurs van de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten zijn eerstelijnswerkers. Zij sporen immers op het terrein de inbreuken mensenhandel op. Naast de repressieve kant (processen-verbaal tegen de overtreders) besteden ze eveneens veel aandacht aan de slachtoffers van het misbruik (de sociale kant).

Op maandag 25 juli 2022 gaf minister van Justitie Vincent Van Quickenborne het officiële startschot aan de Belgische campagne. Hij kondigde daarbij de lancering van een centraal meldpunt voor mensenhandel.

Dit jaar focust de internationale Blue Heart campagne tegen mensenhandel op het belang van technologie en hoe dat mes aan twee kanten snijdt: criminelen kunnen slachtoffers online snel en anoniem in de val lokken, terwijl de overheid ook gerichter misbruik kan opsporen en personen in gevaar vlotter kan bereiken.

We spreken van “mensenhandel” wanneer criminelen mensen werven, vervoeren, opvangen of de controle over hen nemen om deze personen uit te buiten. In België zien we vooral economische en seksuele uitbuiting. Door de evolutie van de sociale media gebeurt dit ook steeds vaker digitaal.

Mensenhandel is een verdoken vorm van criminaliteit die ook in België aanwezig is. Iedereen kan ermee in aanraking komen in het dagelijks leven, zonder dit te beseffen. Achter goedkope kleding, een wel erg betaalbare carwash of manicure, of de supersnelle levering van een postpakketje kán immers een vorm van uitbuiting schuilgaan.

Meer informatie over mensenhandel op de website van de FOD Justitie en over de Werelddag tegen mensenhandel op de website van de Verenigde Naties.