Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, art. 35/1 tot 35/6