Doelstellingen 7 en 8 : slagkracht van de SIOD versterken en ondersteuning door de FOD WASO

Gepubliceerd op

Strategische doelstelling 7 : De FOD WASO ondersteunt de SIOD in haar doelstelling om te zorgen voor een gezamenlijke strategische aanpak (integraal en geïntegreerd) van de sociale fraudebestrijding, met inbegrip van precaire arbeidsomstandigheden inzake veiligheid en gezondheid op het werk.

Strategische doelstelling 8 : De FOD WASO zet zich maximaal in om de slagkracht van de SIOD te versterken in lijn met haar missie en wettelijke opdrachten.

Naast de individuele inspanningen van iedere organisatie waaruit de SIOD is samengesteld binnen haar bevoegdheidsgebied, is het essentieel om voor complexere fenomenen de krachten te bundelen om deze op een integrale en geïntegreerde manier aan te pakken. Samenwerking is het resultaat van wederzijds vertrouwen, maar ook de kracht om het onverwachte het hoofd te bieden. Een bepaald fraude fenomeen beperkt zich nooit tot één welbepaalde materie waardoor het samenbrengen van expertise noodzakelijk is.

De strijd tegen sociale dumping en sociale fraude blijft voor de Regering De Croo I hoog op de politieke agenda staan en wij willen dan ook via dit strategisch plan op dit vlak een belangrijke partner zijn in de realisatie van deze beleidsdoelstelling.

 

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/1HtpcdiI48Y