Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2023

Het model van jaarverslag 2023 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is hiernaast beschikbaar. Het moet niet meer worden verzonden naar de met het toezicht belaste ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar moet enkel nog door de werkgever te hunner beschikking worden gehouden. 

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

  • Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen.
  • Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen.
  • Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Een verklarende nota geeft een toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier. In de nota wordt er telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Het is aangewezen die nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen.

U kan het formulier elektronisch invullen, door het best eerst te downloaden. Daarna kan u het formulier openen en invullen door op het betreffende invulveld te klikken of door in het formulier te navigeren met behulp van de TAB-toets.

Voor meer informatie over deze formulieren of om een exemplaar op papier te verkrijgen kan u zich wenden tot de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever of bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel.

De formulieren A, B en C en de verklarende nota zijn ook beschikbaar in een Franstalige versie: klik links bovenaan op FR.