Scope Universiteit Gent - LCA

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

4

AIR-ANAL -01

NIOSH 1500

Koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -02

NIOSH 1501

Aromatische koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -03

NIOSH 1005

Methyleenchloride: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -04

NIOSH 1022

Trichloorethyleen: actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -05

NIOSH 1003

Gehalogeneerde koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -06

NIOSH 1457

Ethylacetaat: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -07

NIOSH 2500

2-butanon: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -08

NIOSH 1300

Ketonen: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -09

NIOSH 1450

Esters: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -10

NIOSH 1400

Alcoholen I: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -11

NIOSH 1401

Alcoholen II: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -12

NIOSH 1402

Alcoholen III: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -13

NIOSH 1403

Alcoholen IV: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -14

Relevante OSHA en NIOSH methoden

Identificatie van organische stoffen. GC-analyse gekoppeld met massaspectrometrie.

4

AIR-ANAL -15

NIOSH 1459

Methylacrylaat: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -16

NIOSH 2537

Methylmetacrylaat: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -17

NIOSH 1609

Tetrahydrofuran: actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -18

NIOSH 1454

Isopropylacetaat: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -19

OSHA 99

1-methoxy-2-propanol en 1-methoxy-2-propylacetaat : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -20

NIOSH 1615

Methyltertiair butylether (MTBE): actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -21

NIOSH 1302

N -methyl-2-pyrrolidon: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

4

AIR-ANAL -22

NIOSH 1550

Mengsels van koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

5

AIR-ANAL -23

OSHA 1010

Ethyleenoxide: actieve monsterneming op HF gecoate actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

5

AIR-ANAL -24

3M Company

(09/97) – “Determination of ethylene oxide in air”

Ethyleenoxide: passieve monsterneming op een 3M 3551 passive diffusion sampler.

4

AIR-ANAL -25

NIOSH 2000

Methanol.

 

1

AIR-ANAL -26

MDHS 14

Inhaleerbaar stof : bepaling van de concentratie in lucht. Selectief verzamelen op filter en gravimetrische bepaling.

1

AIR-ANAL -27

MDHS 14

Inadembaar stof : bepaling van de concentratie in lucht. Selectief verzamelen op filter en gravimetrische bepaling.

1

AIR-ANAL -28

NIOSH 5000

Carbon black (koolzwart): Gravimetrische bepaling.

1

AIR-ANAL -29

ISO 15202

Metalen en metalloïden.

 

1

AIR-ANAL -30

MDHS 14

ISO 15202

Lasrook en elementaire samenstelling: Gravimetrische bepaling en elementaire samenstelling m.b.v. ICP- analyse.

1

AIR-ANAL -31

MDHS 42/2

ISO 15202

Wateronoplosbare en wateroplosbare metalen : Extractie met uitlogingsoplossing en bepaling van oplosbare of onoplosbare metalen met ICP.

1

AIR-ANAL -32

ISO 16740

Bepaling van oplosbaar en onoplosbaar chroom VI met de spectrofotometer.

1

AIR-ANAL -33

NIOSH 7906

Bepaling van HF en deeltjes die anorganische fluoriden bevatten; Extractie en bepaling met IC.

1

AIR-ANAL -34

NIOSH 7907

Bepaling van vluchtige anorganische zuren; Extractie en bepaling met IC.

3

AIR-ANAL -35

NIOSH 7908

Bepaling van niet vluchtige anorganische zuren; Extractie en bepaling met IC.

3

AIR-ANAL -36

NIOSH 1603

Bepaling van vluchtige organische zuren; extractie en bepaling met IC.

3

AIR-ANAL -37

OSHA PV2115

Bepaling van vaste organische zuren; extractie en bepaling met IC.

3

AIR-ANAL -38

NIOSH 6014

Bepaling van stikstofoxides; extractie en bepaling met UV-VIS.

1
3
4
5

AIR-SAMP-02

EN 1076
EN 13936
EN 13205
EN 13890
MDHS 88

Actieve monstername organische en anorganische agentia.

1
3
4
5

AIR-SAMP-03

ISO 16107
EN 838
MDHS 88

Passieve monstername organische en anorganische agentia.

1
3
4
5

AIR-SAMP-04

EN 45544

Organische en anorganische agentia met rechtstreeks afleesbare meettoestellen.