Scope Eurofins Sanitas Testing Groep 2

GROEP

METHODE

GEBASEERD OP

VERRICHTING EN PRINCIPE

2

Vw-EST (België) - FCM (Bepalen van de vezelconcentratie in lucht)

Vw-ESTB -luchtmonstername voor de bepaling van vezelconcentratie-R1

NBN T96-102

Werkplaatsatmosfeer-bepaling van de asbestvezel concentratie – Membraanfiltermethode met optische fasecontrastmicroscopie.