Werk en tijd. Ploegenarbeid en flexibele uurroosters

Werken buiten de normale arbeidstijden, op atypische uren, werpt problemen op voor zowel de werknemer als de werkgever. Het biologisch ritme is verstoord en dit gaat gepaard met slaapmoeilijkheden en gevolgen voor de gezondheid. Dit alles heeft een impact op het sociaal leven. Welke gevolgen heeft het voor de prestaties en de productiviteit? Hoe een goed uurrooster kiezen? Deze publicatie buigt zich onder meer over deze vragen. Het eerste deel handelt over de klassieke onderwerpen die met ploegenarbeid verband houden: bioritmen en slaap, gezondheidseffecten, de invloed van de leeftijd, de socio-familiale context, de tolerantiefactoren en de pogingen om het 24-uur-ritme te beïnvloeden zoals de blootstelling aan intens licht. Het tweede deel is een studie van nieuwe praktijken en tendensen inzake arbeidstijdregelingen zoals deeltijdarbeid, verkorte arbeid, telewerk en verschillende vormen van flexibiliteit.

Deze publicatie werd uitgegeven door het Nationaal Onderzoeksinstituut voor de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (NOVA). Het NOVA werd inmiddels opgenomen in de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid als Directie voor het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.