Veiligheid (ongevallen, vallen,…) - Reeks SOBANE-strategie

De Europese en Belgische regelgeving over de problemen van veiligheid (ongevallen, vallen, uitglijden…) vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactoren.

Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet het mogelijk maken om de levensomstandigheden van de werknemers op hun werkplek op een coherente manier te optimaliseren. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

Ze werd opgesteld door professor Jacques Malchaire, hoofd van de Unité hygiène et physiologie van de UCL, die het SOBANE-project coördineerde. Het project werd gecofinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.