Thermische omgevingsfactoren - Reeks SOBANE-strategie

De Europese en Belgische regelgeving betreffende thermische omgevingsfactoren vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor.

Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico's beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet het mogelijk maken om de risico’s, gebonden aan de blootstelling aan thermische omgevingsfactoren, beter te voorkomen en/of bij te sturen. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

Ze werd opgesteld door professor Jacques Malchaire, hoofd van de Unité hygiène et physiologie van de UCL, die het SOBANE-project coördineerde. Het project werd gecofinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.