Telewerk en collectieve onderhandelingen

Bij het bredere publiek en in economische, sociale en politieke middens valt er terug meer belangstelling voor telewerk op te merken.

Dit onderzoek is beperkt tot de juridische en sociologische karakteristieken van telewerk als loonarbeid. Daarbij is nagegaan op welke manier deze vorm van arbeidsorganisatie door overleg kan worden omkaderd. De combinatie van de juridische en sociologische benadering heeft, binnen een idee van gecontroleerde invoering van telewerk, geleid tot een lijst van punten die in de bedrijven bij het sociaal overleg in het oog moeten worden gehouden. In de verkorte versie betekent dit een instrument om telewerk te onderhandelen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.