SOBANE-strategie en opsporingsmethode DEPARIS

De wet betreffende het welzijn op het werk eist dat de werkgever de veiligheid en gezondheid van de werknemers waarborgt in alle aan het werk verbonden aspecten; dit moet gebeuren door toepassing van de algemene preventieprincipes: risico's vermijden, niet te vermijden risico's evalueren, risico's aan de bron bestrijden, enz. De wet legt de klemtoon op het beheer van de risico's. De concrete uitvoering van deze principes in de praktijk stelt talrijke problemen. Het doel van deze brochure bestaat erin elementen aan te reiken die het mogelijk maken deze problemen te vermijden of op te lossen.

Nadat de gebruikte termen werden verduidelijkt en definities werden overeengekomen, overschouwt de brochure enkele basisprincipes inzake het risicobeheer in alle ondernemingen en in het bijzonder in de KMO's. Vervolgens licht ze de algemene SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico's toe. Deze maakt een progressief en efficiënt risicobeheer mogelijk, met de aangepaste tussenkomst van de preventieadviseurs.

U kunt 1 exemplaar van deze publicatie bestellen door te klikken op “Aan winkelwagen toevoegen”. Voor de bestelling van een grote hoeveelheid dient u een e-mail te sturen naar publicaties@werk.belgie.be.