Resultaten van de sociale verkiezingen 2012

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert in de brochure met de resultaten van de sociale verkiezingen 2012.

De resultaten worden voorgesteld in grafieken en tabellen en vergeleken met die van de vorige sociale verkiezingen in 2008.

Er vonden verkiezingen plaats voor 3592 ondernemingsraden en 6812 comités voor preventie en bescherming op het werk.

In de brochure werd ook een verwijzing opgenomen naar de wettelijke en reglementaire teksten en worden de belangrijkste wijzigingen vermeld. 

Deze brochure is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.