Resultaten van de sociale verkiezingen 2004

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert in deze brochure de resultaten van de sociale verkiezingen 2004. De resultaten worden voorgesteld in tabellen en vergeleken met die van de vorige sociale verkiezingen in 2000. Er vonden verkiezingen plaats voor 3151 ondernemingsraden en 5814 comités voor preventie en bescherming op het werk. In de brochure werd ook een verwijzing opgenomen naar de wettelijke en reglementaire teksten en worden de belangrijkste wijzigingen vermeld.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.