Preventie van brand in land- en tuinbouw

In een vuurzee kan een land- of tuinbouwbedrijf in korte tijd geheel verwoest worden. Dergelijke rampen kunnen vermeden worden mits de toepassing van preventiemaatregelen.

Deze brochure wil de land- en tuinbouwers informeren over het brandgevaar zodat dit beter ingeschat wordt. Mogelijke werksituaties die aan de basis kunnen liggen van een brand in de land- of tuinbouw worden getoond. De brochure gaat in op de beschikbare preventiemaatregelen in de verschillende gevallen en behandelt ook de acties die moeten ondernomen worden in geval van brand.

Deze brochure kadert in het project Preventagri, een federaal programma dat in 2001 gelanceerd werd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.