Personeelsvoorzieningen - Reeks SOBANE-strategie

Het doel van dit document is het aanreiken van middelen die alle technische, organisatorische en menselijke aspecten van de problematiek van de personeelsvoorzieningen behandelen.

Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet het mogelijk maken om de problematiek rond personeelsvoorzieningen in het globaal kader van de werkomstandigheden te bekijken. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

Ze werd opgesteld door professor Jacques Malchaire, hoofd van de Unité hygiène et physiologie van de UCL, die het SOBANE-project coördineerde. Het project werd gecofinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.