Leeftijdsbewust personeelsbeleid aanpakken - Psychosociale risico's

Om de problematiek van de vergrijzing op het werk het hoofd te bieden, wordt de noodzaak om binnen bedrijven een leeftijdsbewust beleid in te voeren steeds meer onder de aandacht gebracht.

Deze brochure, die opgevat is als een sensibiliseringsgids, geeft een aantal pistes ter overweging en inventariseert bestaande praktijken op vlak van leeftijdsbewust beleid. Ze kan gebruikt worden voor de invoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming (CAO 104).

Deze gids werd opgesteld met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de FOD Werkgelegenheid. De wetenschappelijke aanpak werd gewaarborgd door een partnerschap tussen de Universiteit Gent, de Universiteit van Luik en de Universitaire Faculteiten Notre-Dame de la Paix van Namen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.