Informatienota ‘Verbinding van de noodstopsystemen voor het lossen van LPG’

Verbinding van de noodstopsystemen van de vrachtwagen-inrichting voor het lossen van grote hoeveelheden LPG in Seveso-inrichtingen

Voor het lossen van een tankwagen met LPG wordt dikwijls een hydraulische pomp op de vrachtwagen gebruikt. Om deze pomp aan te drijven wordt de energie geleverd door de motor van de vrachtwagen. Bijgevolg moet de motor van de vrachtwagen blijven draaien tijdens de lossing en deze vormt zo een potentiële ontstekingsbron. Bij een lek aan de tijdelijke verbinding tussen de vrachtwagen en de inrichting kan snel een gaswolk ontstaan waarbij de noodstopknoppen op de tankwagen niet meer bereikbaar zijn.  

Het verbinden van het noodstopsysteem van de vrachtwagen met deze van de vaste installatie laat toe om via de noodstop van de vaste installatie in geval van een lek zowel de bodemklep van de vrachtwagen te sluiten als de motor van de vrachtwagen stil te leggen. Daarmee wordt zowel de tijdsduur alsook de hoeveelheid van het lek als het ontstekingsrisico beperkt.

Deze informatienota beschrijft de technische uitvoering van een dergelijke koppeling tussen beide noodstopsystemen.