Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Verslag 2018 - Immigranten geboren buiten de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt

Met dit verslag beoogt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid de positie van de buiten de EU geboren immigranten op de Belgische arbeidsmarkt te analyseren, teneinde inzicht te krijgen in de oorzaken van het lage niveau van integratie van de betrokkenen en mogelijke oplossingen aan te reiken.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.